Thông tin liên hệ
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu khi gửi về Hyundai Trường Chinh

HYUNDAI TRƯỜNG CHINH

FAX

08.38 26 60 46

Điện thoại:

08.38 26 60 48 / 08.33 826 55 55

Địa chỉ:

04 A, Trường chinh, P 15, Quân Tân Bình

SHOWROOM

Địa chỉ:

Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P6, Quận 4, TP.HCM