TUYỂN DỤNG THÁNG 12

Tuyển dụng, 23/11/2016

Hyundai Trường Chinh tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn, phúc lợi xã hội đầy đủ và còn nhiều chế độ hấp dẫn k...