Hyundai Trường Chinh Tuyển dụng nhân sự tháng 3/2018
01/03/2018|Tuyển dụng

Hyundai Trường Chinh tuyển dụng nhân sự với các vị trí và chi tiết công việc như sau

Chức danh: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng, thiết lập mục tiêu, kế hoạch thực hiện phòng, quản lý nhân sự thuộc phòng;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc (BGĐ) về các hoạt động hành chính nhân sự (HCNS);
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về năng lực, hiệu quả làm việc của nhân viên phòng HCNS;
 • Kiểm tra, giám sát CBCNV các bộ phận thực hiện các nội quy, quy chế, quy định, chính sách của công ty;
 • Quản lý dữ liệu nhân sự : Hồ sơ CBCNV, lưu trữ các thông tin của CBCNV;
 • Xây dựng, soạn thảo các hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự các phòng ban; các quy định, nội quy, chính sách liên quan đến các hoạt động của công ty;
 • Soạn thảo các tài liệu, báo cáo, biểu mẫu về công tác hành chính-nhân sự , soạn thảo tài liệu huấn luyện đào tạo phù hợp với công việc thực tế và đúng quy định của pháp luật;
 • Quản lý vấn đề về chấm công lao động, bảng lương, bảo hiểm, các chế độ phúc lợi cho NLĐ hằng tháng;
 • Giải quyết các thủ tục tiếp nhận ( thử việc, chính thức ), giải quyết chế độ nghỉ việc cho NLĐ;
 • Phối hợp với các phòng ban , xây dựng cơ chế đánh giá thi đua khen thưởng theo đăc thù của công ty;
 • Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến pháp luật hành chánh - lao động;
 • Phối hợp các phòng ban xây dựng định hướng, kế hoạch huấn luyện, đào tạo nhân viên theo mục tiêu của Công ty;
 • Tham gia đánh giá chất lượng sau đào tạo và đánh giá chất lượng nội bộ của Công ty.
 • Phối hợp các Trưởng bộ phận tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công việc của từng vị trí;
 • Tìm kiếm nguồn nhân lực để tuyển dụng theo mục tiêu, kế hoạch của công ty;
 • Phối hợp với các phòng ban trong công ty : xây dựng bảng MTCV phù hợp với từng chức danh công việc; nghiên cứu tổ chức và sắp xếp nhân sự một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
 • Phổ biến, hướng dẫn NLĐ thực hiện đúng nội quy, quy định của Công ty trong quá trình làm việc;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tuổi từ 30 đến 45, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế lao động, Luật hoặc ngành nghề có liên quan.
 • Có ít nhất kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương

THÔNG TIN KHÁC

 • Phúc lợi:

  - Chế độ thăng tiến công bằng hấp dẫn theo năng lực thực tế
  - BHXH & BHYT theo quy định
  - Thưởng theo năng lực, chất lượng công việc.
  - Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc và theo kết quả kinh doanh
  - Nghỉ lễ tết và thưởng lễ tết theo quy định của Nhà Nước và Công ty

Thông tin liên hệ

 • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH
 • Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Nguyệt : 0937 706 345